Stichting verenigingsplatform Geffen

Switch to desktop Register Login

Bestuursreglement Stichting Verenigingsplatform Geffen

In overweging nemende dat:

  • dit reglement tot stand is gekomen in overleg met de beheerstichting MFC De Koppellinck; 
  • de Stichting Verenigingsplatform Geffen op basis van de Drank- en Horecawet dient te beschikken over een bestuursreglement;
  • in dit verband wordt bedoeld: een stichting met een bar accommodatie in eigen beheer,
  • het centrum met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
Lees meer...

Gebruikersreglement

Artikel 1:

De stichting zal er voor zorgen dat de huurder onbelemmerd gebruik kan maken van de gehuurde ruimte.

Artikel 2:

Indien de huurder zijn betalingsverplichting en/of andere verplichtingen niet nakomt, dan heeft de stichting het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beƫindigen.

Artikel 3:

De huurder dient het volgende in acht te nemen:

Lees meer...